Laatujärjestelmä

YSP Oy toimintaa ohjataan ja johdetaan ISO 9001:2015 standardin mukaisella laatujärjestelmällä.

Kaikessa toiminnassa pyrimme täyttämään asiakkaidemme odotukset ja vaatimukset sekä liiketoiminnan harjoittamisesta tehdyt yhteistyösopimukset. Käytännössä tämä tarkoittaa työn toteuttamista sopimuksen ja suunnitelmien mukaisesti, virheettömästi ja sovitussa aikataulussa. Lisäksi toiminnan tulee täyttää yrityksen omat työlle asetetut vaatimukset.

Yrityksemme johto vastaa siitä, että toimintaperiaatteemme, tavoitteemme ja niiden käytännön toteutus on selvitetty koko henkilökunnalle. Johto arvioi säännöllisesti johdon katselmuksissa näiden tavoitteiden toteutumista ja uudistaa laatu- ja ympäristötavoitteita. Lisäksi johto huolehtii siitä, että henkilö kunnalla on henkiset ja aineelliset edellytykset työskennellä laatu-, ympäristö- ja turvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Henkilöstön osaamisen pyrimme varmistamaan henkilöstön jatkuvalla koulutuksella ja tehokkaalla tiedonkululla.

Sertifikaatti

ISO_9001_COL