ICT-suunnittelu

Älyliikenne- ja automaatioprojekteissa vaadittava ohjelmisto-, tietojärjestelmä- ja tietoliikenneosaamisen vaatimustaso on kasvanut jatkuvasti. YSP on vastannut alan kasvaviin vaatimuksiin kokeneella ICT-ammattilaisten ryhmällä, jolla on oman toimialansa lisäksi vahva automaatiojärjestelmien osaaminen.

YSP:llä on laaja-alaista ICT-osaamista ohjelmoinnista ylläpitoon ja konsultointiin. Vahva ICT-osaaminen luo mahdollisuuden tarjota asiakkaillemme laadukasta kokonaispalvelua, joissa sähkö- ja automaatioratkaisujen lisäksi  tuotamme järjestelmien vaatimat tietoliikenne-, rajapinta- ja ohjelmistoratkaisut. Lopputuloksena on järjestelmäintegraatio, jossa erilaisten teknisten osa-alueiden erityispiirteet on huomioitu ja järjestelmien eri osa-alueiden yhteensopivuus on varmistettu.

Ohjelmistoratkaisut

Yrityksellämme on yli 15 vuoden kokemus asiakkaidemme tarpeisiin ja automaatiotoimitusten tueksi räätälöityjen ohjelmistoratkaisujen toteuttamisesta.

Yrityksemme erityisosaamista ohjelmointialueella ovat automaatiojärjestelmien laitteisto-, järjestelmä- ja liikennöintirajapintojen hallinta sekä erilaiset automaatiojärjestelmien tarvitsemat raportointisovellukset.

Ohjelmistoratkaisuissa käyttämiämme tekniikoita ja hallitsemiamme rajapintoja:

  • Ohjelmointiympäristöt mm. VB .NET, .NET Framework, C #
  • Automaation rajapinnat, mm. OPC, Modbus TCP
  • Sovellusten tiedonsiirto mm. TCP/IP, HTML, XML, Web Services, REST, JSON
  • SQL tietokannat

Tietoliikennesuunnittelu

Tietoliikenneratkaisut muodostavat tänä päivänä alustan lähes kaikkien teknisten järjestelmien toiminnalle. Ethernet-tekniikka on levinnyt lähiverkoista laajojen koko maan kattavien asiakasverkkototeutuksien (WAN) pohjalle ja teollisen internetin (IoT) myötä yhä moninaisempia laitteita liitetään osaksi tietoliikenneympäristöjä. Asiakaskohtaiset tietoliikenneympäristöt liittyvät usein myös osaksi globaalia tietoliikenneverkostoa mahdollistaen sijainnista sekä yhteystavasta riippumattomat etäyhteydet ja yhteydet muihin järjestelmiin kuten pilvipalveluihin. Tietoliikenneverkkoihin liitettävien laitteiden moninaistuminen, verkkojen maantieteellinen laajuus ja monipuoliset etäyhteydet sekä rajapinnat muihin järjestelmiin ovat nostaneet teknisen- ja tietoturvaosaamisen vaatimustasoa jatkuvasti yhä korkeammalle. YSP:n vahva tietoliikenneosaaminen takaa nykypäivän vaatimukset täyttävät monipuoliset, tietoturvalliset ja asiakkaiden tarpeisiin perustuvat tietoliikenneratkaisut. Tietoliikennepalveluihimme kuuluvat tietoliikenneverkkojen toteutuksen kaikki eri vaiheet suunnittelusta, konfigurointiin, käyttöönottoon ja ylläpitoon sekä erilaiset asiantuntijapalvelut ja laitemyynti.

Yrityksemme omaa syvällistä kytkin- ja reititinlaitteiden, TCP/IP-protokollien, LAN-, WAN- ja mobiiliverkkojen (WLAN, 2G, 3G, 4G) sekä palomuuriympäristöjen osaamista, mikä mahdollistaa luotettavien ja tietoturvallisien tietoliikenneratkaisujen suunnittelun ja toteuttamisen.

Traffic Gateway

Palvelun tarkoitus on tarjota asiakkaille joustava, operaattorista riippumaton sekä turvallinen tietoliikenneyhteys fyysisesti erillään sijaitsevien IP-protokollaa käyttävien laitteiden ja lähiverkkojen välillä. Palvelu sisältää kaikki yhteyden muodostamiseen tarvittavat komponentit, verkon dokumentoinnin sekä yhteyksien ylläpidon ja valvonnan. Palvelu mahdollistaa käyttäjäkohtaisien (VPN Client) etäyhteyksien luonnin asiakkaan järjestelmän hallintaa ja ylläpitoa varten. Palvelun käyttäjät saavat myös oikeuden palveluntarjoajan julkaisupalvelimelle, mikä mahdollistaa aina ajan tasalla olevien dokumenttien helpon ja turvallisen jakamisen. Liikennöinti palvelussa tapahtuu IP-tekniikalla.

Huolto- ja ylläpitotoiminta

Toimintamme perustuu aina palvelukuvaukseen, jonka pohjalta solmitaan asiakkaan kanssa erillinen asiakaskohtainen palvelusopimus. YSP:n huolto- ja ylläpitosopimusten piirissä on kymmeniä ohjaus- ja taustajärjestelmiä ja useita eri asiakkaita.

Huolto- ja ylläpitotoiminta voi käsittää mm. seuraavia toimintoja

  • Järjestelmien vianselvitys ja tukipalvelut
  • Järjestelmien kehitys ja konsultaatio
  • Järjestelmien dokumentaation ylläpito
  • Järjestelmän sovellusten ylläpito
  • Kuntokartoitukset ja tarkastukset

Järjestelmän vikatilanteissa YSP:n asiantuntijat rajaavat etäyhteyksien avulla vian aiheuttajan ja korjaavat vian sovitun palvelutason mukaisesti.